• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkebevilgning

Innledning

Skal søknad om skjenkebevilling behandles, må den være mottatt minst 3 uker før gjennomføring.

Saksbehandlingsgebyret går i sin helhet til rusfrie tiltak for ungdom/ forebyggende arbeid.

Skjenkeansvarlig er ansvarlig for utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenkingen. Skjenkeansvarlig har også ansvar for å gi alle som skjenker alkoholholdig drikk nødvendig kunnskap om regelverket og påse at de overholder dette.

Disse bestemmelsene gjelder for skjenkingen:

  • Skjenking eller utlevering av brennevin til personer under 20 år eller skjenking eller utlevering til personer under 18 år av annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrenser gjelder for den som skjenker alkoholholdig drikk.
  • Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.
  • Det må påses at gjester ikke nyter medbragt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet.
  • Det må ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid, og ikke skjenkes/ nytes utenfor det området bevillingen er gitt for.
  • Arrangøren er ansvarlig for gjestene som er til stede i lokalet og i området i umiddelbar nærhet under og etter arrangementet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler, befinner seg på skjenkestedet, har arrangøren plikt til å avvise personen og sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk av kommunens kontrollør. Kontrolløren kan oppholde seg i skjenkelokalet så lenge det ansees nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene og vil ta kontakt med de ansvarlige etter kontrollen.

Melding til politiet: I henhold til politiloven § 11 skal politiet gis melding om alle typer arrangement. Videre skal de uttale seg om hvorvidt det kreves vaktstyrke ved arrangementet og størrelsen på denne for å avvikle arrangementet.

Lover og forskrifter

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader