• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Taushetserklæring

TAUSHETSPLIKT

INFORMASJON OM TAUSHETSPLIKT

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Nærøysund kommune er i henhold til forvaltningsloven § 13 pålagt taushetsplikt og har plikt til å hindre at andre får adgang eller kunnskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

 

«noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

 

Taushetserklæring gjelder for alle ansatte, herunder vikarer, midlertidig ansatte, deltidsansatte, ekstravakter, studenter, praktikanter, hospitanter og andre personer kommunen ikke har arbeidsgiveransvar for - f.eks. konsulenter/oppdragstakere. For ansatte i helse-, omsorgs- og barnevernstjeneste gjelder i tillegg utvidet taushetsplikt hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, sosialtjenesteloven § 44, helsepersonelloven kap.5 og barnevernloven § 6-7.

 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han/hun kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre, jf. forvaltningsloven § 13 tredje ledd.

 

Brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser for arbeids- eller tjenesteforholdet i kommunen og gi grunnlag for disiplinære forføyninger og straffeansvar, jf. straffeloven § 209. Det kreves at du gjør deg kjent med straffelovens § 209 om brudd på taushetsplikten.

 

TAUSHETSERKLÆRING

Jeg bekrefter med dette at jeg har gjort meg kjent med bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven 1) og eventuelle særlover 2) som gjelder for stillingen, samt straffelovens 3) bestemmelser om brudd på taushetsplikten. (1: Forvaltningsloven §§ 13 til 13f), 2: helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, sosialtjenesteloven § 44, helsepersonelloven kap.5 og barnevernloven § 6-7, 3: Straffeloven § 209). 

 

Jeg forplikter meg til å overholde taushetsplikten, følge de til enhver tid gjeldende lover (se vedlagt utdrag fra lovene) samt øvrige reglement som gjelder for ansatte i Nærøysund kommune.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader